Konsultacje z mieszkańcami

Grupa projektowa kładzie duży nacisk na zangażowanie mieszkańców, toteż  planuje się zorganizowanie otwartych spotkań, które będą miały miejsce 19-27 października 2020. Mieszkańcy będą mieli możność zapoznania się  z wynikami prac grup zadaniowych, wyrażenia opinii i komentarzy, a także przedstawienia  własnych pomysłów.

Raporty ze spotkań z mieszkańcami zostaną opublikowane w tym miejscu.

Harmonogram spotkań:

  • Ásahreppur                             19. október kl. 20:00 
  • Rangárþing ytra                    20. október kl. 20:00 
  • Rangárþing eystra               21. október kl. 20:00
  • Mýrdalshreppur                   22. október kl. 20:00
  • Skaftárhreppur                     27. október kl. 20:00

Więcej informacji w aktualnościach

Slajdy prezentacji