Konsultacje z mieszkańcami

Grupa projektowa kładzie duży nacisk na zangażowanie mieszkańców, toteż  planuje się zorganizowanie otwartych spotkań, podczas których mieszkańcy będą mieli możność zapoznania się  z wynikami prac grup zadaniowych, wyrażenia opinii i komentarzy, a także przedstawienia  własnych pomysłów.

Raporty ze spotkań lokalnych zostaną opublikowane w tym miejscu.