Gmina Suðurland

Gminy Ásahreppur, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur i Skaftárhreppur powołały zespół projektowy do zbadania wpływu zjednoczenia gmin na ich funkcjonowanie i jakość usług. Projekt otrzymał nazwę „Gmina Suðurland”.

W skład wspomnianego zespołu wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdego samorządu lokalnego oraz przewodniczący w osobie Antona Kári Halldórssona, wójta gminy Rangárþing eystra. Zarządzanie projektem i prowadzenie prac analitycznych powierzono na mocy umowy Agencji Doradczej RR.

Celem zespołu projektowego jest przedstawienie zainteresowanym władzom samorządowym propozycji prowadzenia rozmów zjednoczeniowych zgodnie z art. 119 Ustawy o Samorządzie Terytorialnym 138/2011 (Article 119 of the Local Authorites Act no. 138/2011).

Zespół projektowy rozpatrzy zagadnienia dotyczące wpływu przewidywanego zjednoczenia na finanse, działalność, administrację i jakość usług dla mieszkańców regionu oraz oceni, czy zjednoczenie to będzie bardziej korzystne w porównaniu z obecnym podziałem administracyjnym.

Zgodnie z przewidywaniami  wyniki prac zespołu będą dostępne pod koniec października 2020 r.