Pytania i odpowiedzi

 • Czy podjęto decyzję o głosowaniu w sprawie zjednoczenia gmin?

  Nie. Ta decyzja nie została podjęta. Zespół projektowy pracuje nad zebraniem informacji, aby dać władzom samorządowym podstawę do podjęcia decyzji o rozpoczęciu formalnych negocjacji. Jeżeli rozmowy nie dojdą do skutku, wybory się nie odbędą. Mimo to zebrane dane pozwolą uzyskać opinie społeczności lokalnych.

 • Czy mieszkańcy będą brali udział w projekcie zjednoczenia gmin?

  Zostały powołane grupy zadaniowe składające się z przedstawicieli pięciu gmin. Każda grupa zajmuje się odpowiednimi działami, takimi jak administracja i finanse. W dalszej części procesu odbędą się otwarte spotkania dla mieszkańców, podczas których będą oni mogli dzielić się swoimi opiniami, komentarzami i pomysłami.

   Jeśli zapadnie decyzja o rozpoczęciu formalnych negocjacji, odbędą się dalsze rozmowy z mieszkańcami na temat ich wizji zjednoczonej gminy.

 • Jakie skutki pociągnie za sobą decyzja o formalnych negocjacjach w sprawie zjednoczenia gmin?

  Jeżeli władze lokalne zdecydują się rozpocząć formalne rozmowy o zjednoczeniu gmin, na podstawie  art. 119 Ustawy o Samorządzie Terytorialnym zostanie powołany wspólny komitet, którego zadaniem będzie zbadanie możliwości w tym zakresie i przygotowanie wyborów lokalnych. Wspólny komitet będzie miał swobodę działania. W myśl Ustawy przedstawi on swoją opinię zainteresowanym władzom samorządowym oraz dokona na użytek mieszkańców zestawienia wizji zjednoczonej gminy z obecną sytuacją.

 • Kto ma prawo głosu w wyborach?

  Prawo do głosowania mają obywatele Islandii w wieku co najmniej 18 lat, mieszkający w jednej z gmin i mający czynne prawo wyborcze. Obywatele Norwegii, Danii, Szwecji i Finlandii, którzy spełniają powyższe warunki i mieszkają na Islandii nieprzerwanie co najmniej trzy lata, mają prawo do głosowania. Prawo do głosowania przysługuje również obywatelom innych krajów, którzy mieszkają na Islandii przez okres pięciu kolejnych lat. Te same zasady obowiązują w przypadku wyborów do samorządów terytorialnych.