Zmiana harmonogramu dla gminy Suðurland

3 kwietnia br. odbyło się spotkanie zespołu projektowego gminy Suðurland. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19, zespół postanowił wprowadzić zmiany w harmonogramie projektu.

Prace i konsultacje z mieszkańcami, które zgodnie z poprzednim harmonogramem grup zadaniowych miały odbywać się między 11 marca a 14 kwietnia, zostały przełożone z powodu zakazu zgromadzeń. Przewiduje się, że działalność grup zadaniowych zostanie wznowiona po sierpniowych świętach Verslunarmannahelgi, a zakończenie realizacji zadań przypadłoby na drugi tydzień września. Spotkania z mieszkańcami zaplanowano na początek października, po przedstawieniu  analiz i propozycji władzom lokalnym przez zespół projektowy do końca tegoż miesiąca.

W poprzednim planie przewidziano zainicjowanie formalnych rozmów dotyczących zjednoczenia gmin. Sprawa miała zostać rozpatrzona przez radę gminy w czerwcu, jednak z uwagi na okoliczności decyzje zapadną dopiero w listopadzie.

W tej sytuacji głosowanie w sprawie zjednoczenia gmin mogłoby odbyć się wiosną lub jesienią 2021 roku. W przypadku pozytywnego wyniku głosowania nowa gmina mogłaby rozpocząć urzędowanie w czerwcu 2022 r., po wyborach samorządowych.

Wobec powyższego poślizg nie powinien mieć wpływu na planowane zjednoczenie.