Aktualności

Prezentacja dostępna w języku polskim.

Slajdy prezentowane na spotkaniach mieszkańców, które odbyły się w pięciu gminach pod koniec października, są dostępne w języku polskim.

Spotkania dyskusyjne z mieszkańcami dotyczące zjednoczenia gmin.

W związku z pracami nad zjednoczeniem gmin Ásahreppur, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur i Skaftárhreppur zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami.

Zmiana harmonogramu dla gminy Suðurland

3 kwietnia br. odbyło się spotkanie zespołu projektowego gminy Suðurland. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19, zespół postanowił wprowadzić zmiany w harmonogramie projektu.