Zatrudnienie i rozwój regionalny

Rozpatrzony zostanie stan zatrudnienia i rozwój regionalny w pięciu gminach. Analizie będą poddane takie zagadnienia jak rozwój populacji, struktura wieku i miejsce zamieszkania. Powstanie plan rozwoju głównych branż gospodarczych oraz wdrażania przedsięwzięć  o charakterze innowacyjnym.

Grupa projektowa gminy Suðurland pełni jednocześnie funkcje grupy zadaniowej ds. zatrudnienia i spraw regionalnych.

Do grupy zadaniowej należą:

Imię i nazwisko Gmina
Ágúst Sigurðsson Rangárþing ytra
Anton Kári Halldórsson  Rangárþing eystra
Arndís Harðardóttir Skaftárhreppur
Ásta Berghildur Ólafsdóttir  Ásahreppur
Björk Grétarsdóttir Rangárþing ytra
Christiane L. Bahner  Rangárþing eystra
Egill Sigurðsson  Ásahreppur
Einar Freyr Elínarson Mýrdalshreppur
Eva Björk Harðardóttir Skaftárhreppur
Gunnar Birgisson  Skaftárhreppur
Lilja Einarsdóttir  Rangárþing eystra
Margrét Harpa Guðsteinsdóttir  Rangárþing ytra 
Páll Tómasson  Mýrdalshreppur
Valtýr Valtýsson Ásahreppur
Þorbjörg Gísladóttir

Mýrdalshreppur

Minnisblað um atvinnumál og byggðaþróun