Administracja i finanse

Rolą grupy zadaniowej ds. administracji i finansów jest ocena obecnego stanu zarządu oraz wskazanie zmian, jakie powinny nastąpić po zjednoczeniu gmin. Ważnym zagadnieniem pozostaje możliwość stymulowania  aktywności mieszkańców w realizacji określonych lokalnych projektów usługowych, m.in. poprzez powołanie jednolitego samorządu terytorialnego o jasno sprecyzowanych uprawnieniach decyzyjnych, zgodnie z art. 132 Ustawy Administracyjnej nr 138/2011. Sprawdzona zostanie także ewentualość wprowadzenia systemu elektronicznej administracji, która zwiększy efektywność  obsługi obywateli oraz przyspieszy rozpatrywanie ich spraw poprzez zwiększoną samoobsługę.

Przeanalizowana zostanie sytuacja finansowa gmin oraz wpływ zjednoczenia na jej rozwój. Ważne jest, aby taka analiza została przeprowadzana w porozumieniu z doradcami finansowymi bądź głównymi księgowymi gmin.

Rachunek zysków i strat oraz bilans dla zjednoczonej gminy będzie oparty na istniejących lokalnych planach, a skutki zjednoczenia zostaną przeanalizowane na podstawie środków z Gminnego Funduszu Wyrównawczego. Kolejnymistotnym krokiem będzie ujednolicenie taryf i podstawy wymiaru podatku w poszczególnych gminach.

 Do grupy zadaniowej należą:

Imię i nazwisko Gmina
Ágúst Sigurðsson Rangárþing ytra
Anton Kári Halldórsson Rangárþing eystra
Ásta B. Ólafsdóttir Ásahreppur
Einar Freyr Elínarson  Mýrdalshreppur
Elín Grétarsdóttir Ásahreppur 
Klara Viðarsdóttir Rangárþing ytra
Kolbrún Magga Matthíasdóttir Mýrdalshreppur
Margrét Jóna Ísólfsdóttir Rangárþing eystra
Þorbjörg Gísladóttir Mýrdalshreppur
Katrín Gunnarsdóttir Skaftárhreppur
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir Skaftárhreppur
Karl Antonsson  Skaftárhreppur

 

Minnisblað starfshóps um stjórnsýslu og fjármál

Ítarefni starfshóps