Sveitarfélagið Suðurland

Sveitarstjórnir Ásahrepps, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps hafa ákveðið að kosið verði um sameiningu sveitarfélaganna 25. septemer 2021.

Verkefnið hefur hlotið nafnið Sveitarfélagið Suðurland og er unnið í samræmi við stefnu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um sameiningu sveitarfélaga og þingsályktun um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019–2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019–2023. 

Í verkefnishópnum sitja tveir fulltrúar úr hverri sveitarstjórn, auk framkvæmdastjóra sveitarfélaganna. Formaður samstarfsnefndar er Anton Kári Halldórsson, oddviti Rangárþings eystra. Hópurinn hefur samið við RR ráðgjöf um að stýra verkefninu og leiða vinnu við greiningar.

Verkefnið er framhald könnunarviðræðna sveitarfélaganna fimm, sem fóru fram frá janúar til október 2020. Samstarfsnefnd vinnur nú að undirbúningi sameiningartillögu sem kynnt verður fyrir íbúum og kosið verður um þann 25. september.  Samstarfsnefnd mun leita eftir sjónarmiðum og hugmyndum íbúa, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila við undirbúning tillögunnar. Mótuð verður tillaga að framtíðarsýn og áherslum fyrir sameinað sveitarfélag.