Ásahreppur

Ásahreppur er vestast í Rangárvallasýslu. Hreppurinn varð til 11. júlí 1892 þegar Holtamannahreppi var skipt í tvennt, í Holtahrepp hið efra og Ásahrepp hið neðra. Ásahreppi sjálfum var skipt í tvennt 1. janúar 1936 og varð neðri hlutinn að Djúpárhreppi en sá efri hélt nafninu óbreyttu. Íbúar hreppsins eru 251 og búa þeir allir í dreifbýli.

Þjórsá rennur við hreppamörkin og sýslumörkin í vestri. Afréttur Ásahrepps er 4/7 hlutar af Holtamannaafrétti á móti 3/7 hlutar Rangárþings ytra. Holtamannaafréttur nær meðal annar yfir austurhluta Þjórsárvera, og vesturhluta Vatnajökulsþjóðgarðs. Um Holtamannaafrétt liggur Sprengisandsvegur milli Suður- og Norðurlands.

Sveitarfélagið er láglent sunnan og vestan til og afréttarsvæði sveitarfélagsins er fremur flatlent með ávölum bungum. Gróðursæld er á láglendi og má segja að það sé nær algróið graslendi og votlendissvæði. Inn á afrétti eru stór lítt gróin svæði sem bera merki mikils uppblásturs og nálægðar við eldfjöll. Verndarsvæði innan sveitarfélagsins eru Safamýri og Sauðholtsnes í byggð. Á afréttinum eru það Tungnafellsjökull og nágrenni, Friðlandið í Þjórsárverum og Vatnajökulsþjóðgarður. Enginn þéttbýlisstaður er innan sveitarfélagsins en öll grunnþjónusta er í samstarfi við nágrannasveitarfélög. Grunn- og leikskóli er á Laugalandi og þar er einnig miðstöð sveitarfélagsins.

Áshreppingar hafa atvinnu af landbúnaði, verslun og öðrum þjónustugreinum. Náttúran er mjög fjölbreytt, mýrlent á köflum en ásar og holt á milli þar sem bændabýlin standa 3 - 5 í þyrpingum eða hverfum, sem einkenna byggðamynstur sveitarfélagsins. Stærsta varpland grágæsar á Íslandi er við Frakkavatn.