Spurt og svarað

 • Er búið að taka ákvörðun um að kosið verði um sameiningu?

  Nei. Sú ákvörðun hefur ekki verið tekin. Verkefnishópurinn vinnur að því að safna upplýsingum til að  gefa sveitarstjórnum forsendur til að taka ákvörðun um það hvort formlegar viðræður verði hafnar.  Verði niðurstaðan sú að hefja ekki formlegar viðræður verður ekki efnt til íbúakosninga. Liður í gagnaöfluninni er þó að kanna hug íbúa á svæðinu til sameiningar. 

 • Fá íbúar að taka þátt í að móta tillögu um sameiningu?

  Skipaðir hafa verið starfshópar sem í sitja fulltrúar sveitarfélaganna fimm. Hver hópur fjallar um afmarkaða þætti starfseminnar s.s. stjórnsýslu og fjármál. Síðar í ferlinu verða haldnir opnir íbúafundir þar sem íbúar geta komið sjónarmiðum sínum, athugasemdum og hugmyndum á framfæri. Ef ákveðið verður að hefja formlegar viðræður verður haft frekara samráð við íbúa um mótun framtíðarsýnar.

 • Hvað gerist næst ef ákvörðun verður tekin um formlegar viðræður um sameiningu?

  Ef sveitarstjórnirnar ákveða að hefja formlegar sameiningarviðræður skv. 119. grein sveitarstjórnarlaga skipa þær samstarfsnefnd sem fær það verkefni að kanna möguleika á sameiningu viðkomandi sveitarfélaga og undirbúa íbúakosningar. Samstarfsnefndin hefur nokkuð frjálsar hendur um það hvernig hún vinnur, en í lögunum er gert ráð fyrir að hún skili áliti til hlutaðeigandi sveitarstjórna.  Hefð hefur skapast fyrir því að samstarfsnefndir stilli upp framtíðarsýn fyrir sameinað sveitarfélag sem íbúar geta borið saman við núverandi stöðu.

 • Hverjir hafa kosningarétt í atkvæðagreiðslu um sameiningu sveitarfélaga?

  Íslenskir ríkisborgarar, 18 ára og eldri, sem eiga lögheimili í einu sveitarfélaganna sem um ræðir, eru sjálfráða og hafa kosningarétt. Ríkisborgarar Noregs, Danmerkur, Svíþjóðar og Finnlands, sem uppfylla áðurnefnd skilyrði, hafa kosningarétt ef þeir hafa átt lögheimili á Íslandi í þrjú ár samfleytt og ríkisborgarar annarra ríkja hafi þeir átt lögheimili á Íslandi í fimm ár samfleytt. Sömu reglur gilda þegar kosið er til sveitarstjórna.